O MNIE

Nazywam się Agnieszka Urbaś. Jestem psychologiem i psychoterapeutą.

Skończyłam studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz czteroletni całościowy kurs przygotowujący do zawodu psychoterapeuty w Ośrodku Psychoterapii Systemowej. 
Ukończyłam także roczne szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo behawioralnej dzieci i młodzieży. Posiadam uprawnienia do prowadzenia warsztatów edukacyjnych: "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców", oraz "Treningu Zastępowania Agresji". Jestem mediatorem wpisanym na listę mediatorów stałych w Sądzie Okręgowym w Tarnowie. 

Skończyłam kursy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Wideotreningu Komunikacji, Racjonalnej Terapii Zachowania, oraz liczne kursy z zakresu interwencji kryzysowej oraz pracy z rodziną. 

Po odbyciu staży w Collegium Medicum UJ w Zakładzie Terapii Rodzin oraz na Oddziale Dziennym i Warsztatach Terapii Zajęciowej, od roku 2007 pracowałam w Tarnowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy, gdzie zajmowałam się diagnozą i pomocą psychologiczną, psychoterapią dzieci i dorosłych a także prowadzeniem warsztatów doskonalących kompetencje rodzicielskie i interpersonalne. Pracowałam też z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami w Środowiskowym Domu Samopomocy a także z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. 
Aktualnie jestem zatrudniona jako psychoterapeuta pracujący indywidualnie i z rodzinami w Poradni Psychologicznej oraz na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym i w Zespole Leczenia Środowiskowego. Stale współpracuję m.in. z Tarnowskim Towarzystwem Profilaktyki Społecznej  oraz Fundacją"Zdrowym Być"  oraz Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego jako współprowadząca treningi umiejętności społecznych, warsztaty z zakresu komunikacji i doskonalenia umiejętności społecznych. Jestem członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Psychologicznej.

Swoją pracę terapeutyczną poddaję stałej superwizji. Doświadczenie zawodowe

od 09.2014  Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Agnieszka Urbaś - psycholog psychoterapeuta Konsultacje psychologiczne, poradnictwo, psychoterapia indywidualna oraz rodzinna i terapia par.

od 05.2013 Centrum Zdrowia Tuchów, Ośrodek Psychoterapii- Poradnia Psychologiczna, Oddział Psychiatrii Dziennej i Zespół Leczenia Środowiskowego - psycholog psychoterapeuta Diagnoza psychologiczna, psychoterapia indywidualna i rodzinna,poradnictwo i pomoc psychologiczna, interwencja kryzysowa

od 01.2013 Centrum Medyczne Kol-Med spzoz w Tarnowie - psychoterapeuta psychoterapia indywidualna, małżeńska i rodzinna.

od 10.2012 do 04.2013 Środowiskowy Dom Samopomocy - psycholog diagnoza psychologiczna, poradnictwo i pomoc psychologiczna, psychoterapia.

od 03.2007 do 04.2013 Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy - psycholog, psychoterapeuta interwencja kryzysowa, diagnoza psychologiczna, poradnictwo i pomoc psychologiczna, psychoterapia indywidualna i rodzinna, prowadzenie grup socjoterapeutycznych, szkolenia.

 Collegium Medicum UJ - Oddział Dzienny i Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakład Terapii Rodzin - staże studenckie i absolwenckie